Algemene Voorwaarden Cursus

Bij het reserveren van een cursus ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Aanmelden

1. Aanmelden voor een cursus doet de cursist door het invullen van het aanmeldformulier op de site. De inschrijving wordt per e-mail bevestigd. 

2. Bij inschrijving geldt de cursusprijs zoals vermeld staat op de website ten tijde van de aanmelding. 

3. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden


Betaling

4. Binnen 48 uur na de inschrijving door de cursist ontvangt de cursist de bevestiging + factuur voor de cursus. De factuur moet binnen 14 dagen voldaan zijn, doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop. De reservering is pas definitief als de factuur voldaan is. 

5. Bij inschrijving minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist per omgaande de bevestiging + factuur. Deze dient per direct voldaan te worden.

6. Indien de cursist niet of niet tijdig betaald zijn alle kosten, inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.

 

Annuleren door de cursist 

7. Annulering moet schriftelijk of per e-mail gebeuren.

  • Tot 21 dagen tevoren 100% restitutie. 
  • 20 tot 12 dagen tevoren € 50% restitutie
  • 11 dagen tevoren 0% restitutie . Het is in overleg mogelijk de besproken cursus door een andere cursus te laten volgen. 

8. In overleg kan de individuele workshop verzet worden bij een dringende reden. Dit verzoek dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Een dringende reden is o.a. een ongeval, overlijden naaste familieleden, etc. Een groepscursus wordt niet verplaatst.

 

Annuleren door Sabrina Serraarens Studio

9. Sabrina Serraarens Studio is gerechtigd een cursus met een geldige reden te annuleren. Sabrina Serraarens Studio zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Mocht de cursus onverhoopt geannuleerd worden zal een andere datum voorgesteld worden. Indien de cursist geen gebruik kan maken van het alternatief of er geen passend alternatief aanwezig is zal Sabrina Serraarens het reeds betaalde cursusgeld restitueren.

 

Concurrentiebeding

10. Deze cursus is niet bedoeld voor personen die zelf training-sessies houden, workshops of cursussen geven of online video's maken of binnen een straal van 250 kilometer rondom Rotterdam gelokaliseerd zijn. Deelnemers dienen een contract te ondertekenen waarin zij akkoord gaan geen workshops aan te bieden binnen 2 jaar na het volgen een cursus bij Sabrina Serraarens zelf workshops of cursussen met vergelijkbare onderwerpen.

 

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze overeenkomst.